Školení řidičů

__________________________________________

Nabízíme firmám školení jejich zaměstnanců, kteří pro výkon svého povolání nebo k plnění pracovních povinností používají firemní či soukromá vozidla. Povinnost zajistit těmto pracovníkům pravidelné školení vyplývá ze zákonů:

  • 111/1994 Sb. o silniční dopravě
  • 247/2000Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

ve znění pozdějších předpisů.