Nový řidičský průkaz

_______________________________________

Přijetí žadatele k výuce a výcviku je podmíněno předáním

  1. žádosti o řidičské oprávnění. Najdete ji zde nebo v souborech Ke stažení. Je nutné ji vytisknout oboustranně a vyplnit část označenou "vyplňuje žadatel"

  2. posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tiskopis opět najdete zde nebo v souborech Ke stažení. Vyplňuje jej posuzující lékař současně s částí "vyplňuje posuzující lékař" v Žádosti o řidičské oprávnění. Posudek nesmí být starší více než 3 měsíce.

Možnosti předání obou tiskopisů autoškole

  • poštou nebo osobně na adrese AUTOŠKOLA Libor Kotouč, Lažánky 53, 678 01 Blansko
  • v kontaktním místě LÉKÁRNA HELIOS, Vodní 5a, Blansko (naproti Úřadu práce)
  • po telefonické dohodě kdekoli v Blansku a okolí, kam za Vámi přijedeme

 

Další podmínky pro přijetí žadatele

  1. ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny (pro skupinu B - 18 let), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců

  2. není nezpůsobilý k právním úkonům

  3. má na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt

  4. není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Splnění těchto podmínek žadatel uvádí a podpisem čestného prohlášení potvrzuje v Žádosti o řidičské oprávnění.

Výuka, výcvik a závěrečná zkouška

mají zákonem stanovenou učební osnovu a minimální počet hodin teoretické výuky a praktického výcviku (247/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů), které musí žadatel absolvovat před provedením závěrečné zkoušky. V tomto odkazu naleznete rovněž pravidla, průběh i cenu závěrečné zkoušky (§ 39 písm. a).