CENÍK

Platný k datu 18.01.2021

Skupina - "B"

Osobní automobil - délka kurzu cca. 2 měsíce

                                             10 900,-  Kč

Skupina - "B"

Osobní automobil - rychlokurz - délka kurzu cca. 1 měsíc

                                   14 490,-  Kč

Skupina - "A, B"

Kondiční jízda - 60 min / 1,5 hodina 

                                                      400,- / 700,- Kč

Skupina - "B + A2"

Automobil + Motocykl do 35 kW 

                                                                  17 900,- Kč

Skupina - "A"

Motocykl bez omezení výkonu

                                                                    9900,- Kč

Skupina - "A2"

Motocykl do 35 kW

                                                                                    8990,- Kč

Skupina - "A1" (Am)

Motocykl do 125 ccm a 11 kW

                                                                         7990,- Kč

Rozšíření z "A1 - A2"

ŘP má v držení déle jak 2 roky 

                                                                       3990,- Kč

Rozšíření z "A1 - A2"

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

                                                                    4990,- Kč

Rozšíření z "A2 - A"

ŘP má v držení déle jak 2 roky

                                                                       3990,- Kč

Rozšíření z "A2 - A"

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

                                                                   4990,- Kč

Rozšíření z "A1 -A"

Motocykl do 125 ccm - Motocykl bez omezení výkonu

                                          5490,- Kč

Vrácení ŘP

Jedna skupina, každá další + 1000,- Kč

                                                           2490,- Kč

Převod žáka z jiné autoškoly

Manipulační poplatek

                                                           1000,- Kč

Opravná zkouška z pravidel provozu

Opravné testy

                                               100,- Kč

Opravná zkouška z praktické jízdy

opravná jízda - skupina "B" / skupina "A"

                                    300,- / 600,- Kč

Prostoj

Neomluvená účast na jízdě

                                                                          300,- Kč

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit správní poplatek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti (§ 39a zákona č. 247/2000 Sb.).

Za zkoušku z odborné způsobilosti

700,- Kč

Za opakovanou zkoušku z předpisů 

o provozu na pozemních komunikacích

100,- Kč

Za opakovanou zkoušku z jízdy 


400,- Kč