CENÍK

Platný k datu 01.12.2020

Skupina - "B"

Osobní automobil

10 900,-  Kč

Skupina - "A, B"

Kondiční jízda - 45 min / 1,5 hodina 

350,- / 700,- Kč

Skupina - "B + A2"

Automobil + Motocykl do 35 kW 

17490,- Kč

Skupina - "A"

Motocykl bez omezení výkonu

8490,- Kč

Skupina - "A2"

Motocykl do 35 kW

7990,- Kč

Skupina - "A1" (Am)

Motocykl do 125 ccm a 11 kW

6990,- Kč

Rozšíření z "A1 - A2"

ŘP má v držení déle jak 2 roky 

3490,- Kč

Rozšíření z "A1 - A2"

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

4490,- Kč

Rozšíření z "A2 - A"

ŘP má v držení déle jak 2 roky

3490,- Kč

Rozšíření z "A2 - A"

ŘP nemá v držení déle jak 2 roky

4490,- Kč

Rozšíření z "A1 -A"

Motocykl do 125 ccm - Motocykl bez omezení výkonu

4990,- Kč

Vrácení ŘP

Jedna skupina, každá další + 1000,- Kč

2000,- Kč

Převod žáka z jiné autoškoly

Manipulační poplatek

750,- Kč

Opravná zkouška z pravidel provozu

Opravné testy

100,- Kč

Opravná zkouška z praktické jízdy

opravná jízda

300,- Kč

Prostoj

Neomluvená účast na jízdě

300,- Kč

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit správní poplatek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti (§ 39a zákona č. 247/2000 Sb.).

Za zkoušku z odborné způsobilosti

700,- Kč

Za opakovanou zkoušku z předpisů 

o provozu na pozemních komunikacích

100,- Kč

Za opakovanou zkoušku z jízdy 


400,- Kč