Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů (referentská vozidla ve firmách)

  • Školení řidičů-referentů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle zákoníku práce. Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce následující povinnosti:

  • Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost "zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování".
  • Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v termínu, který bude vyhovovat potřebám vaší firmy. Samozřejmě je možné provádět školení i v místě dle vaší potřeby.

Po absolvování je vydáno "Potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů"

© 2019 Autoškola / Motoškola Vacek. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!